Samarbeten med lokala producenter

Från februari 2021

Nytt från februari 2021! 

Jag kommer samarbeta med Skogsbackens ost, Lagerlöfska magasinet, Sussis gårdsbageri, Triller och Handjord av Kullsand för att köpa in närproducerade ostar, marmelader, bröd, knäcke och praliner. 

Ostar från Skogsbackens ost

Marmelad från Lagerlöfska magasinet

Praliner från Handjord av Kullsand

Bröd och knäcke från Triller

Bröd och knäcke från Sussis gårdsbageri